Buffet

Buffet tài Phố Biển Đà Nẵng thu hút rất nhiều du khách bởi lối kiến trúc độc đáo, món ăn đa dạng và chất lượng dịch vụ được đánh giá rất tốt.