Chương trình ưu đãi đặc biệt tháng 07/2020, dành cho khách hàng theo tour.